Tjeneste

El-kontroll og termografering

Alle virksomheter er pålagt å ha internkontrollsystem for å sikre at HMS herunder også el-sikkerhet på arbeidsplassen blir ivaretatt. EDA Elektro Data As utfører disse kontrollene samt termografering.
Termografering gjøres ved å bruke et kamera som ser varmestråling fra et objekt, dette for å avdekke varmegang i ledninger og elektrisk utstyr og forebygge brann.

EL-KONTROLL OG INTERNKONTROLL

Alle virksomheter er pålagt å ha et internkontrollsystem for å sikre at HMS, herunder også el-sikkerhet på arbeidsplassen er ivaretatt.

Gjennom regelmessige kontroller og vedlikehold ivaretar du sikkerheten og øker levetiden til anlegget. EDA er et sertifisert kontrollforetak og vi kan bistå våre kunder å ivareta dette ansvaret. Vi følger opp kontrollene, og vi utbedrer de tekniske manglene slik at anlegget til enhver tid tilfredsstiller gjeldende sikkerhetskrav.

EDA har 15 teknikere med lang erfaring og er sertifisert iht NEMKO og Veritas normer som gir muligheter til lavere forsikringer etter de krav forsikringsselskapene setter til personell og dokumentasjon av kontrollene.

Romerike

Lars-Åke Frøhaug

93 41 51 13lars.aake.frohaug@eda.no

Oslo

Jan Gjørven

91 87 48 02ajg@eda.no

TERMOGRAFERING

Alle virksomheter som benytter seg av elektrik anlegg og eller elektrisk utstyr skal ha et internkontrollsystem som sørger for at elsikkerheten blir ivaretatt uansett størrelse. Dette kravet retter seg mot virksomheten og ikke det elektriske anlegget.

Forebygging

Gjennom mange års erfaring vet man at forebyggende vedlikehold av elektriske anlegg er viktig for å unngå uønskede driftsstopp. Vi gjennomfører termografering uten at denne virker forstyrrende inn i den løpende virksomheten. Dette er i seg selv nytt og revolusjonerende sammenlignet med vanlig ettersyn hvor full produksjonsstopp må gjennomføres. En gjennomgåelse av elektriske anlegg vil derfor være raskere, mer effektivt og billigere med NEMKO godkjent termografering.

Romerike

Lars-Åke Frøhaug

93 41 51 13lars.aake.frohaug@eda.no

Oslo

Jan Gjørven

91 87 48 02ajg@eda.no

EDA Elektro Data er en markedsledende bedrift ved bruk av fremtidsrettet teknologi innen Elektro installasjoner, datakommunikasjon, svakstrømsinstallasjoner og produkter.

Selskaper i gruppen

  • EDA Elektro Data AS
  • EDA Elektro Data Oslo AS
  • EDA Elektro Data Romerike AS

Kontakt EDA Oslo

Kontakt EDA Romerike

Vi er stolt medlem av