Nyhet

Ny avtale med Oslo kommune Renovasjons- og gjenvinningsetaten

EDA Elektro Data As i samarbeid med Oslo kommune Renovasjons- og Gjenvinningsetaten.

EDA Elektro Data AS er glade og ydmyke for å ha blitt valgt til partner av Oslo kommune Renovasjons – og gjenvinningsetaten, vi takker så mye for tilliten.

Rammeavtale på kameraovervåkning

EDA Elektro Data AS har gode kunnskaper og erfaringer innen for kameraovervåkning, og det er dette vi skal levere til Oslo kommune Renovasjons – og gjenvinningsetaten.

Renovasjons- og Gjenvinningsetaten

Renovasjons- og gjenvinningsetaten (REG), drifter kommunens anlegg for sortering og etterbehandling av avfall.

Hver uke blir 115 000 avfallsbeholdere fra nesten 350 000 husholdninger tømt og sortert. Dette er det Oslo kommune Renovasjons- og gjenvinningsetaten som har ansvaret for.

Vi gleder oss til å jobbe med denne avtalen!

EDA Elektro Data er en markedsledende bedrift ved bruk av fremtidsrettet teknologi innen Elektro installasjoner, datakommunikasjon, svakstrømsinstallasjoner og produkter.

Selskaper i gruppen

  • EDA Elektro Data AS
  • EDA Elektro Data Oslo AS
  • EDA Elektro Data Romerike AS

Kontakt EDA Oslo

Kontakt EDA Romerike

Vi er stolt medlem av