Nyhet

Ny avtale med Helse Sør-Øst

Ny rammeavtale med Helse Sør-Øst

Vi har den gleden og inngå ett samarbeid med Helse Sør-Øst der EDA skal sikre oppdragsgivers behov for Brannalarm- og nødlysanlegg.

Tjenester innen for Brannalarm- og nødlysanlegg.

Vi har den gleden å fått en avtale med Helse Sør-Øst innen for brannalarm- og nødlysanlegg. Der vi skal utføre årlige kontroller av brannalarm, aspirasjonsanlegg, talevarsling og nødlysanlegg. Det vil også bli gjennomført service på anlegget. Mindre ombygninger og utvidelser blir utført av EDA Elektro Data AS.

EDA Elektro Data As har også en vaktordning innen for brannalarm, noe kunden vil kunne benytte seg av.

Helse Sør-Øst

I Norge er Helse Sør-Øst det største av fire regionale helseforetak, og er den strategiske enheten som eier helseforetakene/sykehusene i regionen. Dem eies av staten ved Helse- og omsorgsdepartementet og sørger for spesialisthelsetjenester til 3 millioner mennesker i Innlandet, Oslo, Vestfold og Telemark, Viken og Agder.

Da oppdragsgiver ønsket tilbud for Brannalarm- og nødlysanlegg for Helse Sør-Øst, har EDA kunnskapen og kompetansen til å møte deres behov.

EDA Elektro Data er en markedsledende bedrift ved bruk av fremtidsrettet teknologi innen Elektro installasjoner, datakommunikasjon, svakstrømsinstallasjoner og produkter.

Selskaper i gruppen

  • EDA Elektro Data AS
  • EDA Elektro Data Oslo AS
  • EDA Elektro Data Romerike AS

Kontakt EDA Oslo

Kontakt EDA Romerike

Vi er stolt medlem av