Nyhet

Forlenget rammeavtale med Øvre Romerike

Vi har hatt rammeavtale med ØRIK siden 2010 og fikk fornyet avtalen her igjen i 2021.

Samarbeidet siden 2010 fortsetter!

Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid (ØRIK) og EDA har hatt rammeavtale siden 2010 og fikk fornyet avtalen her i 2021. Det er opp til 10 mann som jobber der daglig med forskjellige prosjekter.

Øvre Romerike

Vi utfører både store og små oppdrag for ØRIK, der avtalen trer i kraft fra 01.03.2021. De kommunene som er under ØRIK er Ullensaker, Nannestad Gjerdrum og Hurdal.

Innenfor denne rammeavtalen er det generelle elektroarbeidet, kabling for automatiserings- og SD-anlegg, Nødstrøm, alarmsystemer, AV systemer og mye mer. Ved å ha hatt denne avtalen i 10 år og enda får tillitten til å være leverandør, viser at EDA er stabilt og en til å stole på.

Tjenesten omfatter sterk- og svakstrøms-installasjoner

Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid(ØRIK) er et samarbeid mellom kommunene på Øvre Romerike, der disse kommunene skal så langt det er praktisk mulig søke samarbeid ved inngåelse av innkjøpsavtaler for varer og tjenester. Det er derfor mange bygg og store områder som skal dekkes.

Da oppdragsgiver ønsket tilbud for elektrotjenester for alle kommunene på øvre, har EDA kunnskapen og kompetansen til å møte deres behov.

EDA Elektro Data er en markedsledende bedrift ved bruk av fremtidsrettet teknologi innen Elektro installasjoner, datakommunikasjon, svakstrømsinstallasjoner og produkter.

Selskaper i gruppen

  • EDA Elektro Data AS
  • EDA Elektro Data Oslo AS
  • EDA Elektro Data Romerike AS

Kontakt EDA Oslo

Kontakt EDA Romerike

Vi er stolt medlem av