Termografering

Nemko Godkjent Termografering

Termografering gjøres ved å bruke et kamera som ser varmestråling fra et objekt. Dette er en effektiv og god måte for å avdekke varmegang i ledninger og elektrisk utstyr uten at det forhindrer vanlig drift. EDA utfører termografering av det elektriske anlegget, termografering inngår som en viktig faktor i vårt konspekt for forebyggende vedlikehold.

Alle virksomheter som benytter seg av elektrisk anlegg og eller elektrisk utstyr skal ha ett internkontrollsystem som sørger for at elsikkerheten blir ivaretatt uansett størrelsen på virksomheten. Dette kravet retter seg mot virksomheten og ikke det elektriske anlegget. Det betyr at virksomheten skal ha ett internkontrollsystem som ivaretar det elektriske anlegget uavhengig om virksomeheten er eier eller leier. Hvordan det løses i praksis må avtales mellom utleier og leietaker.

Den nåværende forskriften om internkontroll trådte i kraft 1. januar 1997. Forskriften består av § 1-§11. Plikten til å innføre og utøve internkontroll påhviler « den som er ansvarlig» for virksomheten.

EDA tilbyr et webbasert kontrollsystem som sørger for at du har alt på ett sted og du vil få full oversikt over tilstanden på det elektriske anlegget i det webbaserte kontrollsystemet. Vi utfører kontrollen og kan også utbedre eventuelle feil og mangler som måtte dukke opp.

NEMKO godkjent Termografering av elektriske anlegg

Gjennom mange års erfaring vet man at forebyggende vedlikehold av elektriske anlegg er viktig for å unngå uønskede driftsstopp. Derimot er det lite kjent at også avansert, termografisk utstyr nå kan brukes til effektivt forebyggende vedlikehold.

EDA kan tilby denne teknologien med det siste i hensiktsmessig, anvendelig utstyr. Termografering inngår som en viktig faktor i vårt konsept for forebyggende vedlikehold.

Vi gjennomfører termograferingen uten at denne virker forstyrrende inn i den løpende virksomheten. Dette er i seg selv nytt og revolusjonerende sammenlignet med vanlig ettersyn hvor full produksjonsstopp må gjennomføres. En gjennomgåelse av elektriske anlegg vil derfor være raskere, mer effektivt og billigere med NEMKO godkjent termografering.

Hva er termografi?

Prinsippet er at et objekt avgir infrarød stråling. Infrarød stråling begynner der rødt synlig lys slutter på skalaen over elektromagnetiske stråler. Utstrålingen varierer med objektets temperatur, og ved hjelp av et termograferingskamera kan strålingen oppfattes og gjengis som et varmebilde.

termografi

termografi

 

Hva kan termografi brukes til?

Termografi kan brukes til alt hvor en temperaturforandring indikerer et avvik. Så lenge en har kunnskap om hva en ser på, er termografi et ypperlig verktøy.
 

Hensikten med termografi:

 • Oppdage termiske avvik i elektriske anlegg 
 • Ivareta personsikkerhet 
 • Ivareta brannsikkerhet 
 • Redusere vedlikeholdskostnader 
 • Unnvike havari/driftsstopp

Elektrotermografi:

 • Inspeksjon under normal drift
 • Ingen fysisk kontakt
 • Synliggjør status på anlegg
 • En del av internkontroll
 • Kvalitetssikring av egne/overleverte anlegg

Vanlige avviksteder:

 • Rekkeklemmer
 • Kontaktorer
 • Sikringer
 • Brytere
 • Varmekabel osv.

termografi

termografi

EDA er høyt sertifisert innenfor elektrotjenester
 • Grønt Punkt
 • Godkjent Lærebedrift
 • DNV-GL
 • Forsikringsselskapenes godkjennelsesnevnd
 • Godkjent for ansvarsrett
 • Miljøfyrtårn
 • NKOM
 • Nemko
 • Nelfo
 • knx
 • Siemens

Vil du vite mer?

Kontakt en av våre medarbeidere som til daglig arbeider innenfor fagområdet.

Søren Bjerg
EDA Elektro Data Oslo AS

Finn Dokken
EDA Elektro Data Romerike AS