Fremtiden er grønn - Den går på strøm.

Lading av el-biler

Ladeløsninger for EL-bil

EDA Elektro Data AS er en pionerbedrift ved lading av El biler. Vi dekket hele landet med installasjoner for de fleste produsenter av El-biler, og har derfor en unik kompetanse på hjemme-lading.

EDA Elektro Data AS har installert og installerer daglig for borettslag og sameier. Vår referanseliste øker.

EDA Elektro Data AS har siden Norge startet med El- biler til 2019 montert og installert et sted mellom 6 -7000 lade uttak.

EDA gjør store uttak  av ladebokser fra anerkjente produsenter som gir fordelaktige priser. Dette kommer også sluttbruker også til gode.

Monteres en "Mode 3" ladeboks oppnår brukeren en sikker installasjon, og ladetiden reduseres med 45 til 60% av tiden i forhold til den løse ladeboksen ( Mode 2) som alle El -biler er utstyrt med.

Mode 3 ladeboks utføres som en fast installasjon av autorisert installatør hvor de elektriske forskriftene ( NEK-400) er fulgt. Mode 2 ladeboks er å betrakte som en reserveløsning.

Bilmerker som EDA har utført betydelig antall installasjoner:     

VW   - Audi   - Kia - Mercedes - BMW - Nissan -  Hyundai - Opel ampera-e - Jaguar i-Pace

Fagutdannelse og kvalifikasjoner

EDA Elektro Data AS har levert flere anlegg for Elbiler i fellesanlegg -- sameier--bedrifter og offentlig parkeringshus i Oslo og Akershus regionen.

EDA Elektro Data AS sitter med elektro ingeniører som har EL-Bil ladning som spesial-kompetanse. Vår trygghet innen dette fagfeltet gir brukeren en kostnadseffektivt ladeløsning, og i henhold de normer og krav ( NEK 400) som er satt for denne type EL installasjon.

Ved planer om større ladeparker som borettslag og parkeringsanlegg, kan vi bistå utbygger, i forhold til fallgruver og muligheter.

Vår kunnskap og styrking med flere kompetente elektro ingeniører og montører vil bidra til gode og økonomiske løsninger. Felles løsninger og behov mot de forskjellige EL-bil produsentene - tilpassinger og brukergrensesnitt.

Vil du vite mer?

Kontakt en av våre medarbeidere som til daglig arbeider innenfor fagområdet.

Jim Borchgrevink
EDA Elektro Data Romerike AS

Sverre Isaksen
EDA Elektro Management

Cetin Kocakulak
EDA Elektro Data Oslo AS

Rudi Sætrum
EDA Elektro Data Oslo AS