ENØK og miljø

Miljøvennlige løsninger

BRA FOR MILJØET — BRA FOR ØKONOMIEN

Det er kommet nye krav for å sertifisere bygg etter Bream standarder og energiklasser, både ved nybygg og rehabilitering. Vi jobber etter og med de gitte retningslinjer.

Vi leverer ikke bare strøm, men løsninger som bidrar slik at det er besparelse på strømkostnader uten at det forringer kvaliteten på brukermiljøet.

Vi har fokus på hvordan kan vi utnytte de energikilder som er tilgjengelig, og hvordan kan vi ta vare på den energien som allerede er i bygget.

De aller fleste næringsbyggene kan redusere energiforbruket med mellom 20% og 35%, med miljøvennlig og kostnadseffektiv energibruk. Det er fullt mulig å spare mye ved å tenke ENØK tidlig i prosjektene. Vi analyserer gjerne energibehovet i hvert enkelt bygg, og foreslår optimale løsninger i forhold til de muligheter som finnes

  • Fornybar energi.
  • Varmepumper
  • Sparelys — LED
  • Styringssystemer.
  • EL-bil ladeløsninger
  • Solcelle.

Solcelle paneler i større skala er relativt nytt i Norge, og hvem kan tro at sola faktisk gir stort utbytte, selv i den kalde årstiden?

For å kunne gjennomføre totale ENØK tiltak hos våre kunder, har vi inngått samarbeid med flere store aktørene innen dette feltet.

Vil du vite mer?

Kontakt en av våre medarbeidere som til daglig arbeider innenfor fagområdet.

Kjetil Pedersen
EDA Elektro Data Oslo AS

Jim Borchgrevink
EDA Elektro Data Romerike AS