Brannvarslingskontroll

Hvert sekund er avgjørende for tap av liv og verdier. Derfor er det viktig med periodisk kontroll av brannvarslingsanlegget for å sikre liv og helse.

Hvert sekund er avgjørende for tap av liv og verdier. Derfor er det viktig med periodisk kontroll av brannvarslingsanlegget for å sikre liv og helse.

Et brannalarmanlegg har den viktige oppgaven med å varslere mennesker ved en brann som måtte befinne seg i område og utføre eventuelle styringer i bygningen for å hindre spredning av brann og lede mennesker trygt ut av bygningen.

NS 3960:2013-7 forteller oss at alle automatiske brannalarmanlegg skal ha regelmessig kontroll, vedlikehold, ettersett og påse at anlegget til enhver tid fungerer som forutsatt. Dette ansvaret hviler på eier av bygningen. Eier av bygningen har også ansvaret for å inngå en avtale med kontrollforetak, som skal kunne dokumentere nødvendig kompetanse. Kontroll, ettersyn og vedlikehold skal dokumenteres og inngå som en del av virksomhetens internkontroll.

Den nåværende forskriften om internkontroll trådte i kraft 1. januar 1997. Forskriften består av § 1-§11. Plikten til å innføre og utøve internkontroll påhviler « den som er ansvarlig» for virksomheten.

Kontroll av brannalarmanlegg skal utføres minst en gang per år. Kontrollen skal utføres av et sertifisert kontrollforetak.

EDA er et sertifisert kontrollforetak for automatiske brannalarmanlegg slik at sikkerheten ivaretas. Kontrollen utfører vi på et webbasert kontrollsystem slik at du får full oversikt over tilstanden på brannalarmanlegg.

Vil du vite mer?

Kontakt en av våre medarbeidere som til daglig arbeider innenfor fagområdet.

Søren Bjerg
EDA Elektro Data Oslo AS

Finn Dokken
EDA Elektro Data Romerike AS