El-kontroll - Internkontroll - HMS

Bred kompetanse innen periodiske kontroller

Alle virksomheter er pålagt å ha et internkontrollsystem for å sikre at HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet) herunder også at el-sikkerhet på arbeidsplassen blir ivaretatt.

De nåværende forskriftene om Internkontroll § 1-§11, trådte i kraft 1. januar 1997,

"Den som er ansvarlig for virksomheten» har også ansvar for å innføre og gjennomføre pålagt internkontroll.

Gjennom regelmessige kontroller og vedlikehold ivaretar du sikkerheten, og øker levetiden til anlegget. Dersom feil oppdages og utbedres, før det oppstår farlige situasjoner, kan både liv, helse og betydelige materielle verdier spares. Det kan også være hensiktsmessig å få utført kontroller ved eierskifte eller som en uavhengig kontroll av nye elektriske anlegg.

EDA er et sertifisert kontrollforetak og vi kan bistå våre kunder å ivareta dette ansvaret. Vi følger opp kontrollene, og vi utbedrer de tekniske manglene slik at anlegget til enhver tid tilfredsstiller dagens sikkerhetskrav. Vi bruker effektivt web basert internkontroll system som kan følges sentralt og lokalt i sanntid.

EDA  kontrollerer for eiendoms besittere- stat - kommune-sykehus- borettslag -butikk sentre -næring -industri- bolig - mf.. EDA har 15 teknikere med lang erfaring og er sertifisert  i henhold til NEMKO og Veritas normer som gir muligheter til lavere forsikringer etter de krav forsikringsselskapene setter til personell og dokumentasjon av kontrollene. EDA har mer enn 3.0 mil m2 eiendomsmasse hvor vi bidrar til en kostnadseffektiv gjennomføring og oppfølging.

Les mer om våre tjenester for El-kontroll

El-kontroll

EDA utfører el-kontroll av elektriske anlegg i både næring og bolig. En el-kontroll er en gjennomgang…

Brannvarslingskontroll

Hvert sekund er avgjørende for tap av liv og verdier. Derfor er det viktig med periodisk kontroll av…

Nødlyskontroll

Det er viktig at nødbelysningen fungerer korrekt slik at mennesker trygt kan forlate område på en effektiv…

Webbasert kontrollsystem

EDA tilbyr et webbasert kontrollsystem som sørger for at du har alt på ett sted.

EDA er høyt sertifisert innenfor elektrotjenester
 • Grønt Punkt
 • Godkjent Lærebedrift
 • DNV-GL
 • Forsikringsselskapenes godkjennelsesnevnd
 • Godkjent for ansvarsrett
 • Miljøfyrtårn
 • NKOM
 • Nemko
 • Nelfo
 • knx
 • Siemens

Vil du vite mer?

Kontakt en av våre medarbeidere som til daglig arbeider innenfor fagområdet.

Søren Bjerg
EDA Elektro Data Oslo AS

Finn Dokken
EDA Elektro Data Romerike AS