Data og serverrom

Driftsikkert og forutsigbart.

En viktig del av våre leveranser er å bygge driftssikre datarom for små og store virksomheter.

Forutsigbar elektrisk kraft til dataservere er av kritiske betydning, og er helt nødvendig for optimal driftssikkerhet. Disse installasjonene er hjertet i en hver moderne bedrift.

Det er vesentlig å sørge for at datasystemer er sikret mot tordenvær, og andre forstyrelser i strømnettet, og at dataparken ikke faller ut ved mindre strømutkoblinger.

Vi er underentreprenør for mange av landets store leverandører av data og IT løsninger.

Vi leverer alt fra prosjektering, installasjon av komplette datarom, og vår kompetanse er garanti for deg som kunde.

EDA er høyt sertifisert innenfor elektrotjenester
 • Grønt Punkt
 • Godkjent Lærebedrift
 • DNV-GL
 • Forsikringsselskapenes godkjennelsesnevnd
 • Godkjent for ansvarsrett
 • Miljøfyrtårn
 • NKOM
 • Nemko
 • Nelfo
 • knx
 • Siemens

Vil du vite mer?

Kontakt en av våre medarbeidere som til daglig arbeider innenfor fagområdet.

Arild Teigen
EDA Elektro Data Romerike AS

Ulf Andresen
EDA Elektro Data Oslo AS