Fremtiden er grønn - Den går på strøm.

Lading av el-biler

Ladeløsninger for EL-bil

EDA Elektro Data AS har landsdekkende avtaler med de største billeverandørene på El-biler for montering av hjemme ladere.

EDA Elektro Data AS har installert og installerer daglig for borettslag og sameier. Vår referanseliste øker.

EDA Elektro Data AS har sammen med de fleste bil leverandører gjort avtaler om installasjon til hjemme ladere over hele Norge.

Det kan være verdt å spørre din bilforhandler før henvendelsen går til andre leverandører av ladeløsning for hjemmebruk.

EDA gjør store uttak  av ladebokser fra anerkjente produsenter som gir fordelaktige priser. Dette kommer sluttbruker også til gode.

Monteres en "Mode 3" ladeboks oppnår brukeren en sikker installasjon, og ladetiden reduseres med 45 til 60% av tiden i forhold til den løse ladeboksen ( Mode 2) som alle El -biler er utstyrt med.

Mode 3 ladeboks utføres som en fast installasjon av autorisert installatør hvor de elektriske forskriftene ( NEK-400) er fulgt. Mode 2 ladeboks er å betrakte som en reserveløsning.

Bilmerker som EDA har kontraktfestede avtaler med:     

  • VW
  • Audi
  • Kia
  • Mercedes
  • BMW
  • Nissan
  • Hyundai
  • Opel ampera-e
  • Jaguar i-Pace

Fagutdannelse og kvalifikasjoner

EDA Elektro Data AS har levert flere anlegg for Elbiler i fellesanlegg -- sameier--bedrifter og offentlig parkeringshus i Oslo og Akershus regionen.

EDA Elektro Data AS sitter med elektro ingeniører som har EL-Bil ladning som spesial-kompetanse. Vår trygghet innen dette fagfeltet gir brukeren en kostnadseffektivt ladeløsning, og i henhold de normer og krav ( NEK 400) som er satt for denne type EL installasjon.

Ved planer om større ladeparker som borettslag og parkeringsanlegg, kan vi bistå utbygger, i forhold til fallgruver og muligheter.

Vår kunnskap og styrking med flere kompetente elektro ingeniører og montører vil bidra til gode og økonomiske løsninger. Felles løsninger og behov mot de forskjellige EL-bil produsentene - tilpassinger og brukergrensesnitt.

Vil du vite mer?

Kontakt en av våre medarbeidere som til daglig arbeider innenfor fagområdet.

Rune Kløfta
EDA Elektro Management

Jim Borchgrevink
EDA Elektro Data Romerike AS

Cetin Kocakulak
EDA Elektro Data Oslo AS

Rudi Sætrum
EDA Elektro Data Oslo AS