Prosjektavdelingen

Levert prosjekter siden 1949

Vi utvikler og ferdigstiller alle typer anlegg for industri, næringsliv og boligmarked.

Vår prosjektavdeling prosjekterer og installerer alle typer anlegg til industribygg, næringsbygg og leilighetsbygg. 

Dette stiller store krav til kalkyler, utførelse, kvalitetssikring og dokumentasjon. Dyktige montører benytter moderne instrumenter for test og dokumentasjon av den elektriske installasjonens funksjonalitet og kvalitet. 

EDA samarbeider med en rekke store entreprenører og byggherrer i private og offentlige prosjekter. 

Vi har i over 65 år installert et betydelig antall små og store nybygg. Flere av byggene er også signalbygg i Oslo og Omegn. Blant annet Norges Varemesse, Lillestrøm, BI i Nydalen og sykehus.

EDA har installert de elektriske installasjonene i flere og betydelige boligkomplekser hvor byggetiden har vart i flere år.

Vi har utført de elektriske installasjonene i store tekniske installasjoner for vann - renseanlegg og industrianlegg

EDA er kontinuelig aktive i dette markedet med flere større nybygg samtidig, og er nå også i gang med «Portalen» i Lillestrøm som er byens største prosjekt – historisk.

 

Vil du vite mer?

Kontakt en av våre medarbeidere som til daglig arbeider innenfor fagområdet.

Ola Heggemsnes
EDA Elektro Data Romerike AS