Nødlys

Nød & ledelys installasjoner

Når lyset blir borte skal alle som er i bygget trygt komme seg ut etter anviste føringsveier. Derfor er det krav om at byggene skal være utstyrt med et funksjonelt og driftssikret nød- og  ledelys installasjon.

Vi har samarbeid med de fleste produsenter av nød/lederlys. Vi hjelper deg til å få en optimal løsning basert på ditt behov.

Vi installerer dedikerte og sentraliserte løsninger. Statelige og kommunale institusjoner samt bedrift og enkeltkunder benytter oss.

Vil du vite mer?

Kontakt en av våre medarbeidere som til daglig arbeider innenfor fagområdet.

Søren Bjerg
EDA Elektro Data Oslo AS

Lars Åke Frøhaug
EDA Elektro Data Romerike AS