Kabling for IT og Data

Kablingsløsninger for IT og Data

EDA har høy faglig kompetanse på dette fagfeltet, og vi har fra selskapet ble etablert i 1981 levert IT spredenett- og kablingsløsninger for de fleste dataleverandører og produsenter..

Vi har sertifiserte medarbeider på de fleste av kablings- og spredenett løsninger som benyttes i det norske markedet. Vi er også sertifiserte på bruk av fiberkabler til alle typer kommunikasjon.  

Våre kunder er fra alle typer organisasjoner -offentlige forvaltning - sykehus  - bedrifter -skoler og de svært store og tunge databrukerne.

EDA er en  solid aktør hvor mange selskaper har vist oss tillit. En tillit som vi verdsetter.  

All leveranse blir kvalitetsikret, dokumentert og arkivert.

EDA er høyt sertifisert innenfor elektrotjenester
 • Grønt Punkt
 • Godkjent Lærebedrift
 • DNV-GL
 • Forsikringsselskapenes godkjennelsesnevnd
 • Godkjent for ansvarsrett
 • Miljøfyrtårn
 • NKOM
 • Nemko
 • Nelfo
 • knx
 • Siemens

Vil du vite mer?

Kontakt en av våre medarbeidere som til daglig arbeider innenfor fagområdet.

Ulf Andresen
EDA Elektro Data Oslo AS

Arild Teigen
EDA Elektro Data Romerike AS