Innbruddsalarm

Et innbruddsanlegg har som oppgave å sikre dine verdier mot tyveri.

Som FG godkjent installatør og med lang erfaring innen innbruddsalarm sikrer vi dine verdier.

Våre moderne innbruddsalarmer gjør at det blir en enkel daglig bruk av alarmen enten ved bruk av kortlesere, Apper eller andre tilpassede løsninger basert på store og komplekse systemer. 

Vi tilpasser alarmen etter de forsikringskrav man har, samtidig som vi tilpasser løsninger på en brukervennlig måte. Service og vedlikehold ivaretas med vår tekniske 24 timers vakt og årlige pålagte kontroller. 

For å få komplette løsninger har vi samarbeid med alarmmottak og utredningstjeneste med vår FG godkjente alarmstasjon Safe4. Som kunde blir du godt ivaretatt, våre teknikere og firma EDA er FG godkjente 

Alarmer overføres via IP/GPRS eller andre egnede overføringsmedier tilpasset den enkelte. Dagens moderne alarmer gjør det også enklere å verifisere hendelser, avvik og tilgang. For øvrig kan tekniske alarmer, ran/overfalls alarmer samt røykdetektorer kobles opp mot systemene. Det som også kan gi en veldig brukervennlig løsning er å kombinere alarmen med bruk av adgangskontroll/kortlesere. Vi tilpasser løsninger for dine behov.

Vi vil gi en god teknisk og personlig oppfølging hele veien.

Vil du vite mer?

Kontakt en av våre medarbeidere som til daglig arbeider innenfor fagområdet.

Kenneth Våge
EDA Elektro Data Oslo AS

Arild Teigen
EDA Elektro Data Romerike AS