Brannalarm

Installasjoner av brannalarmer

Brannalarm er en naturlig del av installasjoner i nybygg, og innen rehabilitering av eksisterende bygningsmasse.

EDA har i årenes løp levert betydelige installasjoner på brannalarmløsninger. Vi er underleverandør til mange av landes beste leverandører og produsenter på brannalarmløsninger. Og vi har sertifisert oss som system installatører for disse produsentene

For å få en grundig beskrivelse og en god innføring i produkter og leveranser, ta gjerne kontakt med en av våre prosjektledere.

Vil du vite mer?

Kontakt en av våre medarbeidere som til daglig arbeider innenfor fagområdet.

Lars Åke Frøhaug
EDA Elektro Data Romerike AS

Kjetil Pedersen
EDA Elektro Data Oslo AS