Våre tjenesteområder

Rehabilitering og ombygging

Kabling for IT og Data

IT/Sikkerhet

ServiceTeknikk

Brannalarm

Elektrikertjenester

Lys

Data og serverrom

Prosjektavdelingen

Lading av el-biler

Nødlys

Kameraovervåkning

Sikkerhetsløsninger

El-kontroll - Internkontroll - HMS

El-kontroll

Brannvarslingskontroll

Adgangskontroll

Termografering

Innbruddsalarm

ENØK og miljø

Nødlyskontroll

Webbasert kontrollsystem

Kontaktskjema Siemens