Våre tjenesteområder

Rehabilitering og ombygging

Kabling for IT og Data

Svakstrømsavdelingen

Serviceavdelingen

Brannalarm

Elektrikertjenester

Lys

Data og serverrom

Nødlys

Prosjektavdelingen

Lading av el-biler

Kameraovervåkning

Sikkerhetsløsninger

Adgangskontroll

El-kontroll - Internkontroll - HMS

El-kontroll

Brannvarslingskontroll

Innbruddsalarm

Termografering

ENØK og miljø

Nødlyskontroll

Webbasert kontrollsystem