Helsesektor

Spesialkompetanse

Vi har flere betydelige installasjoner på sykehus i Osloregionen.

På regionens sykehus har vi alt fra de mest kompliserte operasjonsrom, til rehabilitering og nyinstallasjoner. Vi har store datainstallasjoner til administrasjon og kritiske apparatur for bruk i operasjonsmiljø. Sykehus har et stort behov for kommunikasjon, og vi leverer alt fra mindre til svært store kablings anlegg, for all type kommunikasjon og signalanlegg.

Offentlig sertifisert

I et sykehusmiljø er kravet til sikker drift av de elektriske installasjonene påkrevet, og sykehusene benytter kun kvalifiserte leverandører til å foreta El kontrollene. Vi har mer enn 10 medarbeidere som daglig har drift og sikkerhet som sitt dedikerte fagområde. Disse har bred erfaring, og har de sertifiseringene som trengs for dette arbeidet. De er også NEMKO og Veritas godkjente. Så vi har en stab av gode medarbeidere med bred erfaring, og godkjente sertifiseringer, som gir for en trygg og sikker leveranse.

Vi har lang erfaring med å bygge, og rehabilitere helse og omsorgsbygg.

EDA bygger i dag flere nye sykehjemsplasser i Lillestrøm, og har også installasjoner i flere andre institusjoner.

EDA har gode rutiner og løsninger for å holde anlegget driftssikkert

I denne type bygg er det strenge krav til sikkerhet. Til en hver tid må alle varslingssystemer fungere og det elektriske anlegget må ikke svikte. I tillegg er dette en form for bygningsmasse med stor belastning og slitasje, og her bor det mennesker med som ikke tåler uforutsette belastninger. De kan heller ikke reagere raskt dersom noe skulle skje. Kontinuerlig vedlikehold og kvalitetssikring er påkrevet, og helt nødvendig.

EDA arbeider kontinuerlig med å sikre mennesker

EDA er høyt sertifisert innenfor elektrotjenester
 • Grønt Punkt
 • Godkjent Lærebedrift
 • DNV-GL
 • Forsikringsselskapenes godkjennelsesnevnd
 • Godkjent for ansvarsrett
 • Miljøfyrtårn
 • NKOM
 • Nemko
 • Nelfo
 • knx
 • Siemens

Vil du vite mer?

Kontakt en av våre medarbeidere som til daglig arbeider innenfor fagområdet.

Thomas Tallhaug
EDA Elektro Data Oslo AS

Atle Buen
EDA Elektro Data Romerike AS