Borettslag og sameielag

En god elektroinstallatør

Vi har bygget flere store og mindre borettslag i Oslo regionen

EDA bygger et betydelig antall nye boliger for borettslag og sameielag.

Vi har et betydelig antall rehabiliteringer av eneboliger - leiligheter og borettslag. Vi har også oppdrag innen EL- kontroller og kontroller av øvrig svakstrøm installasjoner i disse boligene.

Alltid en god investering å rehabilitere et eldre anlegg

Svært mange boliger har gamle el anlegg, og det er alltid en god investering å rehabilitere et eldre anlegg: Skifte til jordfeilautomater, trekke om gamle kabler, forsterke inntaket, fornye varmekilder, fornye lyskilder, dette vil spare strømkostnader, og bedre sikkerheten.

50 % av branner i hjem er relatert til de elektriske anleggene

Innføring av nye elektroniske hjelpemidler i hjemmet krever at elanlegget er sikret bedre og alle bør få installert et overspenningsvern.

Det er den enkelte eier/bruker som har ansvaret for at anlegget

Det er den enkelte eier/bruker som har ansvaret for at anlegget. Men vi har teknikere og sertifiserte fagpersonell som gir deg trygghet for at sikkerheten blir god, og at arbeidet utføres forsvarlig. Myndighetens strenge krav til dokumentasjon, El-kontroller og rapporter er påkrevet, og trygger din sikkerhet.

Vi er et sertifisert kontrollforetak og har bred kompetanse innen periodiske kontroller for de ulike systemene. Funksjonene som brannalarm - nødlys skal dokumentere årlig, og mange bruker oss til å utføre alle kontrollene og vedlikeholde anleggene.

EDA utfører det meste av EL-installasjoner

Vi vil spesielt trekke frem to av våre svært vellykkede prosjekter, Sørenga og Marienfryd i Oslo. Her har vi tekniske installasjoner som er svært komplekse og tidsriktige.

EDA er høyt sertifisert innenfor elektrotjenester
 • Grønt Punkt
 • Godkjent Lærebedrift
 • DNV-GL
 • Forsikringsselskapenes godkjennelsesnevnd
 • Godkjent for ansvarsrett
 • Miljøfyrtårn
 • NKOM
 • Nemko
 • Nelfo
 • knx
 • Siemens

Vil du vite mer?

Kontakt en av våre medarbeidere som til daglig arbeider innenfor fagområdet.

Ola Heggemsnes
EDA Elektro Data Romerike AS