Bensinstasjoner

Sikker drift og optimal funksjonalitet

Vi har lang erfaring med å bygge, drifte og vedlikeholde bensinstasjoner

De fleste bensinstasjoner er åpne 24 timer i døgnet – 365 dager i året, og har derfor et stort behov for sikker drift og optimal funksjonalitet.  

Bensinstasjoner er bygningsmasse med stor belastning og slitasje. Samtidig er det kontinuerlig behov for oppdatering og innføring av mer effektive løsninger tilpasset de endringene som er i markedet. Vi jobber i et samspill mellom flere leverandører av spesifikke tjenester, for å levere optimale løsninger til kunden.

Vi har vært en foretrukket leverandør for et av landes største bensinstasjon kjede gjennom 13 år. Vi har leveranser over hele landet. Dette har vi fått til gjennom solide samarbeidspartnere, høy intern kompetanse, og et effektivt og rasjonelt logistikksystem.

Det stilles strenge krav til El-installasjon i denne bransjen. For å ivareta dette bruker vi et effektivt web basert internkontroll system som kan følges sentralt og lokalt i sanntid.

Vi står for sikker drift og optimal funksjonalitet

Vil du vite mer?

Kontakt en av våre medarbeidere som til daglig arbeider innenfor fagområdet.

Sverre Isaksen
EDA Elektro Management