Bank og finans

Bank og finans

I vår kundeportefølje har vi både norske og utenlandske banker, finansinstitusjoner og verdipapirforetak

Vi gjør alt fra å bygge nye forretningsbygg, rehabilitering, oppdatere, reparere og kontrollere sikkerhet på elektriske anlegg.

Vi utfører installasjoner av store datasentraler med sikker strømforsyninger. Disse inkluderer UPS og reservekraft, strukturerte kablingssystemer med fiberkabler og sprede nett. 

Vi har stor kompetanse og lang erfaring

Etter at installasjonen er ferdigstilt, og anlegget går over i drift, skal anlegget kontrolleres årlig.  Vi tilbyr våre kunder periodisk internkontroll. Våre kontroll systemer er web basert, og gir kunden derfor oppdaterte statusrapporter.

Vil du vite mer?

Kontakt en av våre medarbeidere som til daglig arbeider innenfor fagområdet.

Atle Buen
EDA Elektro Data Romerike AS